Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline: 01655 012 222
LỊCH CHIÊU SINH ẨM THỰC 24H
             Từ ngày 16.08.2015 đến ngày 23.08.2015  
STT Tên khóa học Ngày học Khai giảng Giờ học Học phí Số buổi Số món
1 Bếp Gia đình 1 t7,cn 22.08.2015 14-16h 2,000,000 12 30
2 Bếp Gia đình 1 2,4,6 17.08.2015 18-20h 2,000,000 12 30
3 Bếp Gia đình 2 t7,Chủ nhật 22.08.2015 16h30-18h30 2,200,000 12 33
4 Pha chế 1 2,4,6 21.08.2015 18-20h 4,000,000 13  
5 Á cơ bản 3,5,7 20.08.2015 18-20h 2,500,000 16 42
6 Á cơ bản 2,4,6 21.08.2015 9-11h 2,500,000 16 42
7 Á nâng cao 3,5,7 22.08.2015 18-20h 3,000,000 15 42